ECADEMY

Ecademy slouží výhradně k informačním účelům. Žádná část informací zde obsažených nesmí být považována za poradenství v konkrétní záležitosti. Uživatelé nesou odpovědnost za to, že si v případě potřeby obstarají řádné poradenství z relevantního zdroje.

Společnost Grundfos nepřebírá odpovědnost za ztráty, které mohou vzniknout v důsledku přístupu k informacím obsaženým v systému Ecademy nebo v důsledku spoléhání se na tyto informace. Společnost Grundfos tímto výslovně a v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti s jednáním nebo opomenutím uživatelů, k nimž dojde na základě těchto informací.

Společnost Grundfos si vyhrazuje právo ukončit uživateli přístup k platformě Ecademy v případě, že došlo ke zneužití členství. Takové zneužití může například spočívat v nepatřičném nebo nezdvořilém chování vůči společnosti Grundfos nebo jejím partnerům či jejich zaměstnancům. Každý uživatel / fyzická osoba může mít v systému Ecademy pouze jeden účet. Přístup bude rovněž ukončen v důsledku záměrného zneužití nebo nepravdivého prohlášení.

 

Pravidla chování

Při využívání služeb na internetových stránkách www.grundfos.cz se zavazujete, že nebudete:

  • porušovat platné zákony, předpisy či pravidla;
  • obtěžovat, urážet, ohrožovat, ztrapňovat, rozrušovat, zastrašovat kteroukoli fyzickou osobu nebo subjekt nebo narušovat jejich soukromí;
  • zasílat, sdílet nebo předávat komerční nebo reklamní sdělení a propagační materiály, včetně nevyžádaných e-mailů („spamů“) nebo hromadně zasílaných materiálů;
  • poskytovat nepravdivé informace v registračním formuláři nebo se kdykoli a jakýmkoli způsobem vydávat za jinou osobu;
  • zasílat, sdílet nebo předávat nepravdivé, vulgární, urážlivé, nemístné, nepatřičné, nepřístojné, rušivé nebo nepřiměřené zprávy či informace;
  • zasílat, sdílet nebo předávat jakékoli materiály, které porušují autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob.

Porušíte-li tyto podmínky, může Vás společnost Grundfos bez předchozího upozornění vyloučit ze všech poskytovaných služeb, ukončit Vaši registraci, smazat Vaše zprávy nebo příspěvky a učinit jakékoli další kroky, které dle svého volného uvážení považuje za vhodné.

 

Komunikace

Uživatel souhlasí se zasíláním marketingových informací skupinou Grundfos, včetně e-mailových zpráv.

Společnost Grundfos a každý člen Grundfos Group může využívat informace týkající se Vaší osoby a Vašeho chování na internetových stránkách www.grundfos.cz k uzpůsobení informací, které Vám poskytují.

 

Další ustanovení

Společnost Grundfos si vyhrazuje právo kdykoli, bez uvedení důvodu nebo předchozího oznámení změnit, pozastavit nebo ukončit poskytování služeb Ecademy. Společnost Grundfos si rovněž vyhrazuje právo kdykoli, bez uvedení důvodu nebo předchozího oznámení ukončit Váš přístup nebo přístup Vašeho přístupového správce nebo kterýchkoli Vašich oprávněných uživatelů ke službám Ecademy a využívání služeb Ecademy těmito osobami. Aniž by byla jakkoli omezena obecná platnost výše uvedeného, může společnost Grundfos kdykoli pozastavit nebo ukončit Váš přístup k nabízeným službám, pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek.

Tyto podmínky představují celou smlouvu mezi společností Grundfos a uživatelem a nahrazuje veškeré předchozí dohody.

Tato smlouva se řídí dánským právem a musí být ve všech ohledech v souladu s tímto právem také vykládána. Uživatel souhlasí s tím, že jakékoli případné nároky vůči společnosti Grundfos nebo spory se společností Grundfos musejí být řešeny před dánskými soudy.

Pokud společnost Grundfos určité ustanovení nevymáhá, neznamená to, že se vzdává svého práva učinit tak později. Zruší-li soud kterékoli ustanovení těchto podmínek, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Tuto smlouvu můžeme automaticky a podle svého volného uvážení postoupit na kterýkoli právní subjekt v rámci skupiny Grundfos.