If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
roles

Nezapomeňte zvolit vaši profesi

Vážený [firstname] [lastname],

doufáme, že jste obdržel uvítací email od Grundfos Ecademy, který jsme vám poslali před několika dny. Prosíme vás, abyste si zvolil z nabízených profesí v Grundfos Ecademy tu vaši - tak můžeme obsah Ecademy přizpůsobit vašim potřebám.

Jakmile vyberete vaši profesi můžete pokračovat v Ecademy a zvolit si vaše první výukové téma. Pro výběr profese prosím klikněte níže.

S pozdravem
Ecademy tým
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy