If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
roles

Nezapomeňte zvolit vaši profesi

Vážený [firstname] [lastname],

doufáme, že jste obdržel uvítací email od Grundfos Ecademy, který jsme vám poslali před několika dny. Prosíme vás, abyste si zvolil z nabízených profesí v Grundfos Ecademy tu vaši - tak můžeme obsah Ecademy přizpůsobit vašim potřebám.

Jakmile vyberete vaši profesi můžete pokračovat v Ecademy a zvolit si vaše první výukové téma. Pro výběr profese prosím klikněte níže.

S pozdravem
Ecademy tým
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy