If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Waterwells new topic email

Seznamte se s výrobní řadou našich ponorných čerpadel pro čerpání vody z vrtů a studní

Vážený [firstname] [lastname],

v tomto v poslední době stále více oblíbeném tématu Vám představíme ponorná čerpadla Grundfos modelové řady SP/SPA, SQ a SQE určená pro čerpání vody z vrtů a studní. Přehled o čerpadlech této výrobní řady Vám poskytne krátká videoprezentace, ve které je největší prostor věnován čerpadlům typu SQE. Toto jsou naše nejpropracovanější 3palcová čerpadla určená pro čerpání vody z vrtů a studní vybavená vestavěným příslušenstvím pro udržování konstantního tlaku. Krátký přehled předností těchto čerpadel Vám pomůže vysvětlit tyto výhody Vašim zákazníkům.

S přátelským pozdravem!
Tým Ecademy
Recommended for you
Grundvandspumpning
Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse
Transport af spildevand
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy