If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Waterwells new topic email

Seznamte se s výrobní řadou našich ponorných čerpadel pro čerpání vody z vrtů a studní

Vážený [firstname] [lastname],

v tomto v poslední době stále více oblíbeném tématu Vám představíme ponorná čerpadla Grundfos modelové řady SP/SPA, SQ a SQE určená pro čerpání vody z vrtů a studní. Přehled o čerpadlech této výrobní řady Vám poskytne krátká videoprezentace, ve které je největší prostor věnován čerpadlům typu SQE. Toto jsou naše nejpropracovanější 3palcová čerpadla určená pro čerpání vody z vrtů a studní vybavená vestavěným příslušenstvím pro udržování konstantního tlaku. Krátký přehled předností těchto čerpadel Vám pomůže vysvětlit tyto výhody Vašim zákazníkům.

S přátelským pozdravem!
Tým Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy