ECADEMY

Ochrana proti přepětí a podpětí SQ/SQE

Přepětí a podpětí se může vyskytnout v případě kolísání napájecího napětí. Integrovaná ochrana motoru čerpadel SQ a SQE chrání motor v případě, že napájecí napětí je mimo přípustný rozsah.

V případě poklesu napětí pod hodnotu 150 V nebo jestliže napětí přesáhne hodnotu 315 V, dojde k vypnutí čerpadla. Motor čerpadla se uvede znovu automaticky do provozu, jakmile je napětí opět v dovoleném rozmezí. Proto není zapotřebí žádná externí motorová ochrana.