ECADEMY

Měkký start čerpadel SQ a SQE

Vynikající vlastnosti při rozběhu čerpadla

Elektronická jednotka vestavěná do motorů čerpadel SQ a SQE zajišťuje měkký rozběh motoru. Měkký rozběh snižuje rozběhový proud a tak dává čerpadlu hladkou a stabilní akceleraci. Měkký rozběh minimalizuje riziko předčasného opotřebení čerpadla a současně zamezuje přetížení rozvodné sítě při jeho zapínání. Zmíněné vynikající vlastnosti čerpadla při jeho rozběhu jsou výsledkem vysokého krouticího momentu při zabrzděném rotoru u motoru s permanentními magnety a konstrukce čerpadla obsahující jen několik článků. Tato vysoká spolehlivost při rozběhu se uplatňuje také v případě nízkého napětí.