ECADEMY

Integrovaná ochrana motoru SQ a SQE

SQE_banner

Ochranné prvky, které není potřeba dokupovat

Čerpadla SQ a SQE mají řadu ochranných prvků zabudovaných přímo do čerpadla

 

1. Ochrana proti chodu nasucho

Zajišťuje vypnutí čerpadla v případě nedostatečného množství vody ve vrtu, čímž se zabrání přehřátí a poškození vinutí motoru

2. Ochrana proti vztlaku

Motory jsou vybaveny horním ložiskem chránícím čerpadlo i motor proti vzestupnému axiálnímu tahu a zamezují tak případné havárii v kritické fázi náběhu čerpadla do provozu.

3. Měkký rozběh motoru

Měkký rozběh snižuje rozběhový proud a tak dává čerpadlu hladkou a stabilní akceleraci. Měkký rozběh minimalizuje riziko předčasného opotřebení čerpadla a současně zamezuje přetížení rozvodné sítě při jeho zapínání.

4. Ochrana proti kolísavému napětí (přepětí a podpětí)

V případě poklesu napětí pod hodnotu 150 V nebo jestliže napětí přesáhne hodnotu 315 V, dojde k vypnutí čerpadla. Motor čerpadla se uvede znovu automaticky do provozu, jakmile je napětí opět v dovoleném rozmezí.

5. Ochrana proti přetížení

Pokud je čerpadlo vystaveno silnému zatížení, spotřeba proudu roste. Motor tuto skutečnost automaticky kompenzuje redukcí svých otáček. Pokud otáčky klesnou pod 3000 min-1, motor se vypne. Jestliže se rotor nemůže otáčet, je tento stav automaticky vyhodnocen a následně dojde k přerušení přívodu napájecího napětí.

6. Ochrana proti přehřátí

Jako zvláštní ochranu má elektronická řídící jednotka zabudovaný teplotní snímač. Když teplota překročí kritickou mez, motor se vypne. Při poklesu teploty se motor automaticky opět zapne.

..PDF

SQE_SQ_ochrana_motoru.pdf (size: 0.3MB)

STÁHNOUT SOUBOR