ECADEMY

Kalendářem řízený provoz

Comfort_Task 04_main image_900x425

Kalendářem řízený provoz

Čerpadla Grundfos COMFORT s funkcí AUTOADAPT jsou řízena na základě kombinace informací o teplotě vody zjištěné v systému, nastavených teplot ‘Tstart’ a ‘Tstop’ a záznamů v kalendáři.

Při každém odběru teplé vody se změní teplota vody v přívodním potrubí. To je čerpadlem registrováno a zaznamenáno do interního kalendáře. Ve skutečnosti i spuštění cirkulačního čerpadla způsobí změnu teploty vody –proto algoritmus AUTO-ADAPT rozhodne, zda se jedná o změnu teploty způsobenou startováním čerpadla nebo odběrem teplé vody a druhý případ zaznamená do kalendáře.

Kalendář odběrů pokrývá 14 dnů historie odběru teplé vody (aby bylo zajištěno, že jsou zahrnuty i víkendy) a každý den je rozdělen na 20minutové časové intervaly. Kdykoliv je odebírána teplá voda, do příslušného intervalu je zaznamenáno písmeno T (tapping - odběr). Když je čerpadlo v pohotovostním režimu osm hodin, systém se automaticky během 15 minut propláchne. Do kalendáře je zaznamenáno písmeno F (flashing - proplach).

Na základě záznamů v kalendáři (tj. časových úseků, kde bylo zaznamenáno nejvíce “T”) vyhodnotí funkce AUTOADAPT, kdy bude pravděpodobně teplá voda znovu odebírána. 20 minut před očekávaným odběrem automaticky spustí čerpadlo. To je znovu deaktivováno, když se již neočekává další odběr teplé vody.

 

..PDF

Grundfos_COMFORT_kalendarem_rizeny_provoz.pdf (size: 0.6MB)

STÁHNOUT SOUBOR