ECADEMY

Algoritmus Grundfos AUTOADAPT

Grundfos-autoadapt-brain-heating-task4

Algoritmus Grundfos AUTOADAPT

Z odborného hlediska je algoritmus funkce AUTOADAPT nastaven tak, aby průběžně vyhodnocoval vlastnosti otopné soustavy a přizpůsoboval výkon čerpadla aktuální potřebě tepla. Toho je dosaženo optimálním nastavením křivky proporcionálního tlaku, které probíhá automaticky a to ve třech krocích.

 

Krok 1

”Analýza soustavy” - zjištění podmínek v otopné soustavě, ve které je čerpadlo instalováno a na základě výsledků této analýzy funkce AUTOADAPT vyhodnotí, zda je tlak vytvářený čerpadlem správný, příliš nízký nebo příliš vysoký.

 

Krok 2

“Volba provozní křivky” na základě analýzy je vybrána optimální křivka proporcionálního tlaku čerpadla

 

Krok 3

Řízení výkonu čerpadla dle zvolené křivky proporcionálního tlaku.

 

 

..PDF

Grundfos_AUTOADAPT algoritmus_článek_4_cz_final.pdf (size: 4.1MB)

STÁHNOUT SOUBOR