Servisní videa

Servisní videa Grundfos

Sledujte servisní videa online

Společnost Grundfos nabízí rozsáhlé online služby, přičemž jednou z nich jsou servisní videa, která prakticky předvádějí servisní pokyny. Servisní videa ukazují, jak instalovat a demontovat vaše čerpadla, jak provádět jejich servis, nalézt dokumentaci a mnohem více. Neustále přitom přidáváme videa zaměřená na nové aspekty. Kontrolujte pravidelně webové stránky společnosti Grundfos, zda nebyly aktualizovány.

Přejděte na Grundfos product Center  na našich webových stránkach Grundfos a jednoduše si zvolte typ produktu a požadovaný servisní postup. Video se přehraje automaticky.

Kromě servisních videí nabízí Grundfos product Center okamžitý přístup k rozsáhlým servisním informacím, včetně seznamů náhradních dílů a výkresů více než 187 000 výrobků. Pro provedení servisu na svém výrobku firmy Grundfos naleznete více než 4,000 různých servisních souprav a všechny příslušné servisní pokyny.

Servisní videa na YouTube

Servisní videa na YouTube

Můžete je najíť na kanálu Grundfos na Youtube, kde také najdete informace o společnosti a reklamní materiály.

Kanál Grundfos na YouTube