Proč se čerpadlo MQ během provozu vypíná?

Může jít o provoz nasucho; sací potrubí musí být zcela naplněné. Může být příliš vysoká tepota média (> 35 °C), může být příliš vysoká okolní teplota (> 45 °C) nebo může být přetížený motor; zkontrolujte, zda se hřídel čerpadla může volně pohybovat, napájecí napětí může být příliš nízké, zkontrolujte připojení. S těmito činnostmi se obraťte na odborného technika.