Proč čerpadlo MQ neběží, když ho zapnu?

Zkontrolujte, zda není rozpojená pojistka. Je zapojené napájení do zásuvky? Zapojte čerpadlo do jiné zásuvky a zkontrolujte, zda funguje. Nechejte napájací elektrické vedení zkontrolovat odborným technikem.