Proč se čerpadlo JP rychle zapíná a vypíná?

Sací potrubí může prosakovat nebo je ve vodě vzduch. Zkontrolujte, zda je v sacím potrubí regulační ventil zpětného toku a pracuje správně. Pouze pro Hydrojet: Předem nastavený tlak v tlakové nádrži nemusí být správně nakonfigurovaný. Zkontrolujte předem nastavený tlak, abyste se ujistili, že jsou nastavené hodnoty v souladu s provozními pokyny. S těmito činnostmi se obraťte na odborného technika.