Proč mé čerpadlo SQ stále běží, i když se dosáhlo bodu vypnutí?

Problém se může týkat tlakového spínače (regulace tlaku), protože usazeniny mohou způsobit jeho poruchu.

Časem se na regulátoru tlaku mohou usadit pevné části z čerpaného média a mohou způsobovat poruchy.

Regulátor tlaku by se měl ze systému vyjímat, aby se vyčistil a umyl, jak na sací, tak i na výtlačné straně.