Kde najdu informace o řešení problémů s výrobky Grundfos?

Provozní pokyny, které jsou součástí dodávky každého produktu Grundfos, obsahují potřebné informace k řešení problémů. Tyto pokyny nepopisují pouze instalaci, provoz a údržbu produktu, ale obsahují i část věnovanou pomoci při řešení všeobecných problémů, které se vyskytují při používání výrobku. Tyto informace jsou též k dispozici prostřednictvím programu WebCAPS.