Co spustí čerpadlo MQ?

Čerpadlo MQ je vybavené jak spínačem vnitřního toku, tak i spínačem vnějšího tlaku. Oba jsou při odčerpávání vody schopné spustit čerpadlo MQ. Čerpadlo se spustí, když

je průtok větší než 0.07 m³/h

NEBO

je tlak menší než 2 bary.