Jaké typy médií mohu čerpat?

Čisté, nevýbušné médium o nízké viskozitě bez pevných částí nebo dlouhých vláken.

Pokud se čerpá kapalina s hustotou jinou, než má voda, je třeba vzít v úvahu požadovaný výkon motoru v důsledku změny hydraulického výkonu.

Když jsou čerpané kapaliny agresivnější, než je pitná voda, použijte čerpadla s konstrukcí ze speciálního materiálu, jako např. SP N, SP R a SPNE.