Co dělat, pokud proud motoru čerpadla překročí elektrický proud při plném zatížení?

Existuje několik důvodů, proč by při provozu čerpadla mohl být povolený elektrický proud plného zatížení přrekročen: Podpětí, proudová nerovnováha u třífázových motorů, zkratovaný motor, nesprávné vedení nebo chyba elektrických zapojení, příliš vysoká viskozita nebo hustota čerpaného média nebo opotřebované resp. zablokované čerpadlo.

Nicméně je možné, že je čerpadlo poddimenzované pro příslušné aplikace a tudíž pracuje při překročení svého jmenovitého průtoku. V takovém případě zkuste částečně uzavřít zavírací ventil na tlakové straně, aby se přiškrtil průtoku, dokud se elektrický proud motoru nevrátí do přijatelných mezí.