Jaká minimální úroveň naplnění je třeba pro správný provoz čerpadla?

Čerpadla EF a SE jsou vybavená motory chlazenými okolním čerpaným médiem. Aby bylo chlazení motoru dostatečné, musí být čerpadla EF a SE během provozu vždy úplně ponořená v čerpaném médiu. U aplikací, kde to není možné, nesmí úroveň naplnění nikdy klesnout pod polovinu výšky čerpadla.

Na druhou stranu mají čerpadla KP a AP motory, které jsou chlazené zevnitř čerpaným médiem protékajícím čerpadlem. Proto nemusí být tato čerpadla během provozu ponořená do čerpaného média, takže je možné mělké čerpání až do výšky hladiny 3 cm.