Co vede k přehřívání motoru?

V důsledku moderního designu a výrobního procesu se v současnosti používané motory často zahřívají víc, než motory používané v minulosti. V praxi může povrchová teplota některých moderních motorů dosáhnout až 90 °C (194 °F). Přesto je životnost těchto motorů stejná nebo ještě delší, než u starších motorů. Vysoké povrchové teploty nejsou nutně známkou toho, že je něco špatně. Pokud je však motor během provozu velmi horký, může to mít více příčin:

Elektrické příčiny: Podpětí nebo přepětí, asymetrický třífázový proud, klesající izolační odpor.

Environmentální dopady: Vysoké okolní teploty, nedostatek ventilace nebo nedostatečná ventilace, velká instalační výška (nízká hustota vzduchu).

Mechanické příčiny: Příliš spínacích cyklů, příliš vysoký nebo příliš nízký průtok, vysoký odpor vůči rotaci v důsledku poškození čerpadla, vysoká viskozita nebo hustota čerpaného média, ucpané nebo zablokované čerpadlo.