Co je vodní ráz a co ho způsobuje?

Vodní ráz je tlaková vlna způsobená prudkou změnou rychlosti toku v potrubí. Tento jev se označuje jako "vodní ráz", protože tlakové vlny jsou často doprovázené hlukem, který zní jako když někdo do potrubí buší kladivem.

U instalací do jámy dochází obecně k vodnímu rázu, když: a) je zpětný ventil ve spodní části potrubí vyčnívající dolů z čerpadla nainstalovaný víc než 9 m nad hladinou vody nebo b) prosakuje zpětný ventil nainstalovaný ve spodní části potrubí vyčnívající dolů z čerpadla, zatímco zpětný ventil upevněný nad touto úrovní těsní. V obou případech se ve spodní části potrubí vytváří částečné vakuum. Při příštím spuštění čerpadla naplní rychle voda vakuum a tlačí na uzavřený zpětný ventil a statický vodní sloupec v potrubí, což způsobí tlakovou vlnu, resp. vodní ráz. Tato tlaková vlna může způsobit prasknutí potrubí a zlomení potrubních spojů a zároveň může poškodit čerpadlo nebo motor. Pokud se vyskytnou tlakové vlny, je třeba vypnout systém a zavolat odborného technika, který problém vyřeší.