Jaká je úloha obtokových vedení a jak by měla vést?

Aby se zajistilo adekvátní chlazení a mazání čerpadla, musí čerpadlem protékat dostatečný objem média. Nedostatečné chlazení a mazání vede k přehřívání, opotřebování ložisek, tření mezi plochami těsnění, prosakování těsnění hřídele, což potom vede k poruchám a selhávání čerpadla. To je důvod, proč je třeba instalovat obtokové vedení, pokud existuje riziko, že čerpadlo nemůže pracovat s nezbytným minimálním průtokem.

Obtokové vedení musí být vedeno z větracího otvoru čerpadla nebo výstupního otvoru čerpadla, buď zpět na sací stranu (pokud to je možné), nebo do nádrže, aby se zajistilo dostatečné chlazení čerpaným médiem. Na druhou stranu musí být možné, aby čerpané médium vychladlo dříve, než je přivedeno zpět do čerpadla, aby se zabránilo přehřátí čerpadla. Proto nesmí být obtokové vedení nikdy připojeno přímo k sacímu hrdlu čerpadla. Obtokové vedení je správně nakonfigurované, pokud byly splněny požadavky na minimální průtok pro příslušné čerpadlo, jak jsou specifikovány v provozních pokynech. Při plném zatížení nesmí objem protékající systémem a obtok přesáhnout maximální výstupný průtok čerpadla.