Jaký může být maximální obsah písku v čerpané vodě?

Maximální obsah písku ve vodě nesmí překročit 50 g/m³. Vyšší obsah písku zkracuje životnost čerpadla a zvyšuje riziko ucpání čerpadla.