Co je zdvih a co ho způsobuje?

"Zdvih" znamená stav, kdy síla mířící vzhůru působí na oběžné kolo / jednotku hřídele čerpadla během provozu. Tento stav je možné pozorovat, když čerpadlo čerpá větší objem vody, než na jaký je určené, tj. když čerpadlo pracuje daleko vpravé části křivky

Každopádně u normálních aplikací do jámy, kde je instalovaný zpětný ventil, se zdvihové síly obvykle nevyskytují. Je to proto, že statický sloupec kapaliny, který zůstane v potrubí po vypnutí čerpadla, vytváří pomocí zpětného ventilu protitlak, který působí na čerpadlo ihned po jeho opětovném zapnutí tak, že též brání čerpadlu v této fázi pracovat příliš daleko na pravé straně křivky.

 

Pokud však není nainstalovaný zpětný ventil, nebo pokud prosakuje, nebude během zapnutí čerpadla působit žádný statický sloupec kapaliny. U většiny čerpadel bude v tomto případě zdvihová síla působit na obežné kolo / jednotku hřídele uvnitř čerpadla. Výsledný pohyb vzhůru pokračuje ke spojce čerpadla s motorem, což znamená, že zdvihová síla také vzniká v motoru.

Ačkoli většina výrobců motorů vybavuje své motory zdvihovými ložisky, která jsou schopná pohltit určité množství zdvihové síly aniž by se poškodil motor, je třeba zdvihové síly eliminovat, aby se minimalizovalo opotřebení čerpadla a komponentů motoru. Zdvihové síly, které vznikají při každém spuštění, mohou vést k předčasnému opotřebování jak čerpadla, tak i motoru.