Co je provoz nasucho / nedostatočné mazání u mokrobežných čerpadel?

K provozu nasucho, též označovanému jako nedostatočné mazání, dochází, když se v rotorové komoře nachází vzduch, což znamená, že rotační části nejsou chlazené a mazané tak, jak by měly být. Provoz nasucho vede velmi rychle k poškození čerpadla.

Příčinou může být nedostatočné větrání čerpadla. V případě instalace v nejvyšším bodě systému topení může vniknutí vzduchu způsobit nesprávný předtlak v expanzní nádobě. Vznik páry v čerpadle v důsledku nadměrných teplot.