Co je přítlak a co ho způsobuje?

Přítlak je síla směřující dolů, působící na oběžné kolo / jednotku hřídele čerpadla během provozu. Většina čerpadel a motorů je navržena tak, aby vždy během provozu existoval přítlak. Avšak přítlaky, které jsou příliš vysoko, mohou také vést k problémům, například pokud čerpadlo pracuje v provozním bodu s velmi nízkým průtokem a tudíž vysokým výstupním tlakem. V případě nepřetržitého provozu v tomto rozsahu může dojít k poškození axiálního ložiska motoru. navíc se mohou čerpadlo a motor přehřát v důsledku nedostatečného chladicího toku.

Aby se zabránilo vzniku těchto problémů, musí čerpadlo pracovat ve specifikovaném rozsahu průtoku. Křivky pro ponorná čerpadla Grundfos představují povolený rozsah průtoku znázorněný plnou čarou spolu s nepřípustným provozním rozsahem zobrazeným přerušovanou čarou.