Co je to kavitace?

Kavitace je vznik a náhlé stlačení bublin naplněných párou. Tento proces se vyskytuje uvnitř čerpadla v místech, kde tlak klesne pod tlak páry čerpaného média. Tlak páry v kapalině je tlak, při kterém se tato kapalina začne vařit nebo odpařovat. Ke kavitaci, která může poškodit čerpadlo, dochází, když není k dispozici čistý spád kavitační deprese (NPSHR), který čerpadlo potřebuje.

Aby se zabránilo kavitaci, musí být v sacím hrdle k dispozici minimální přetlak označený jako čistý dostupný spád kavitační deprese (NPSHA), takže se kapalina nevaří ani neodpařuje. Musí se zajistit, že tlak v sacím hrdle je vždy vyšší, než je tlak páry dané kapaliny při dané teplotě média.

Poznámka: Pokud čerpadlo kavituje, měl by být přivřen regulační ventil na výtlačné straně, aby se snížil průtok a tím i čerpadlem vyžadované hodnoty NPSH. Je však třeba zajistit, že výsledný průtok bude dost silný na to, aby dostatočně chladil a mazal čerpadlo.