Co je křivka NPSH a jaký má význam?

Křivka NPSH zobrazuje minimální požadovaný vstupní tlak (označený jako m) umožňující čerpadlu čerpat v souladu s výkonovou křivkou a za účelem zabránění odpařování čerpané kapaliny tak, aby se zabránilo kavitaci uvnitř čerpadla.

U daného průtoku musí být hodnota NPSH v místě sacích hrdel čerpadla vždy alespoň o 0.5 m větší, než je požadovaná hodnota NPSH:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m bezpečnostní rezerva