Co je chladicí plášť?

Chladicí plášť, též označovaný jako generátor toku, zajišťuje, že přes povrch motoru teče vždy dostatečný proud vody, aby se motor chladil. U typických instalací do jámy je čerpadlo obklopené stěnami jámy. Motor je nainstalovaný pod čerpadlem. Protože čerpadlo nasává vodu zespoda, stéká voda po stěnách jámy a po povrchu motoru, čímž se motor ochlazuje. Pokud je čerpadlo nainstalované do otevřené vody, nenacházejí se tam žádné stěny jámy, které by směřovaly proud vody po povrchu motoru, proto je nutný chladicí plášť. Vyžádejte si více informací o chladicích pláštích u svého prodejce Grundfos.