Jaký vliv má hustota a viskozita média na výkon čerpadla?

Není-li specifikováno jinak, křivky v dokumentaci Grundfos jsou specifikované pro hustotu a viskozitu vody při teplotě 20 °C (specifická hustota = 1 a viskozita = 1). Může být třeba nastavit výkon čerpadla, pokud je hustota a viskozita čerpaného média jiná, než je hustota a viskozita vody při teplotě 20 °C (specifická hustota = 1 a viskozita = 1). Pro vypracování výpočtů pro čerpadlo může být příslušné médium konfigurované a používané v dimenzovacím programu WebCAPS společnosti Grundfos.