Co se stane, když čerpadlo pracuje příliš daleko v levé části křivky?

Pokud čerpadlo pracuje příliš daleko v levé části křivky, jednoduše to znamená, že čerpadlo vytváří vysoký tlak, ale u průtoku je tento tlak nízký nebo žádný. Vysoký tlak uvnitř čerpadla zatěžuje jednotku oběžného kola a tím zvyšuje tlak na ložiska motoru. V extrémním případě to způsobí poškození čerpadla a motoru. Pokud je průtok pod hodnotou minimálního průtoku potřebného pro čerpadlo, může se čerpané médium také přehřát a poškodit čerpadlo. Proto musí čerpadlo vždy pracovat mezi spodní a horní mezí průtoku. Ideálně by čerpadlo mělo pracovat co nejblíž k bodu optimální účinnosti, aby se zajistila dlouhá životnost a minimalizovala se spotřeba elektrické energie.