Co znamená termín "vstupní režim"?

Termín "vstupní režim" představuje nasávání se sacím přetlakem, kde je čerpané médium přiváděné z bodu nacházejícího se nad sacím hrdlem čerpadla a které je ve styku s atmosférou (otevřený systém). To znamená, že tlak působící na sací hrdlo čerpadla je větší nebo se rovná atmosférickému tlaku.