Co znamená abraze?

Pevné částice v čerpaném médiu vytvářejí tření, které vede k obrušování materiálu. Je to často se vyskytující problém u kanalizačních technologií, způsobený pískem v čerpaném médiu, který poškozuje komponenty čerpadla, jako např. oběžná kola.