Co znamenají termíny "sací režim" a "sací výška"?

Termín "sací režim" představuje nasávání se sacím podtlakem, kde je čerpané médium přiváděné z bodu nacházejícího se pod sacím hrdlem čerpadla a které je ve styku s atmosférou (otevřený systém). To znamená, že tlak působící na sací hrdlo čerpadla je menší nebo se rovná atmosférickému tlaku. Odstředivá čerpadla vždy vyžadují dostatečný vstupní tlak, aby se zajistilo, že je výstup čerpadla v souladu s výkonovou křivkou.

Dostupný NPSH je rozhodující pro správný provoz. Je to parameter systému, který musí být větší, než je čerpadlem požadovaná hodnota HPSH plus bezpečnostní rezerva minimálně 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m bezpečnostní rezerva