Co způsobuje hluk od průtoku?

Hluk od průtoku je způsobený třením média v úzkých místech potrubních rozvodů, např. v místě otvorů termostatických ventilů. Toto lze vyřešit omezením výkonu čerpadla.

Aby se zajistila distribuce tepla s nízkým hlukem bez nadměrného nebo nedostatočného přítoku do jakéhokoli potrubního rozvodu nebo odběrného místa, je nutné hydraulické vyvážení.