Na co mohu používat ponorná čerpadla GRUNDFOS SP?

Ponorná čerpadla GRUNDFOS SP jsou vhodná pro:

• Přívod pitné vody do míst a obcí

• Přívod vody do mlékárny, pivovarů a závodů na plnění balené vody

• Rodinné domy

• Provozy topných čerpadel spodních vod

• Zavlažovací systémy používané na zahradnické, zemědělské a lesnické účely

• Vodní fontány, taktéž pro vodorovnou instalaci

• Odvodňování ve stavebnictví a těžebním průmyslu

• Přívod vody pro průmyslové chladicí okruhy

Vstupní otvor čerpadla musí být vždy úplně ponořený do vody. Čerpadlo může být instalováno ve vodorovné nebo ve svislé poloze.