Čerpadlo neběží. Na displeji ovládacího panelu se objeví následující:."--"

Možná příčina poruchy

Porucha napájecího kabelu

Nesprávné napětí nebo kmitočet

Zablokované oběžné kolo

Vniknutí vzduchu do čerpadla

Elektronická porucha

Náprava

Tyto poruchy může odstranit pouze kvalifikovaný odborník. Prosíme kontaktujte svého odborného technika.