Čerpadlo neběží. Na ovládacím panelu se nic neobjeví.

Možné příčiny poruchy:

Bez napětí

Vadné čerpadlo

Náprava

Pojistka přívodního napájecího vedení čerpadla se rozpojila. Zapněte pojistku zpět.

Pokud byl na přívodní napájecí vedení čerpadla nainstalovaný jistič poruchového proudu "RCD", vedení se přeruší. Opět zapněte "RCD".

Pokud toto opatření nepřinese požadovaný účinek, prosíme zavolejte svého odborného technika.