Čerpadlo neběží. Na displeji ovládacího panelu se objeví "E3".

Možná příčina poruchy

Elektrická porucha

Náprava

Nechejte kvalifikovaného odborníka vyměnit čerpadlo