Čerpadlo neběží. Na displeji ovládacího panelu se objeví "E2".

Možná příčina poruchy

Nedostatečné napájecí napětí.

Náprava

Nechejte kvalifikovaného odborníka, aby zkontrolovat napájecí napětí