Čerpadlo neběží. Na displeji ovládacího panelu se objeví "E1".

Možná příčina poruchy

Rotor je zablokovaný

Náprava

Několikrát čerpadlo odpojte od zdroje napájení a restartujte

Zkuste odstranit usazeniny lehkým poklepáním na čerpadlo

Vypněte čerpadlo na straně média, sundejte hlavu čerpadla a odstraňte usazeniny (takovou práci může provádět pouze kvalifikovaný odborník)