Čerpadlo je hlučné.

Možná příčina poruchy

Vzduch v čerpadle

Náprava

Čerpadlo je samoodvzdušňovací.

Všimněte si nastavení ovládání čerpadla na displeji.

Aby se čerpadlo rychle odvětralo nastavte je tlačítkem 5 na Úroveň rychlosti III a nechejte ho běžet půl hodiny. Pak použijte tlačítko 5 pro návrat na původní nastavení ovládání.

Pokud se tím problém nevyřešil, prosíme zavolejte svého odborného technika.

Možná příčina poruchy

Příliš nízký vstupní tlak

Náprava

Tyto poruchy může odstranit pouze kvalifikovaný odborník.

Zavolejte svého odborného technika.