Systém topení je hlučný.

Možná příčina poruchy

Průtok je příliš vysoký

To lze vyřešit nastavením čerpadla na jiný režim než "AutoAdapt"

Všimněte si nastavení čerpadla, které se zobrazí na displeji.

Potom tlačítkem 5 přepněte čerpadlo do režimu "AutoAdapt".

Pokud je přívod tepla v tomto bodu dostatečný, nechejte čerpadlo v tomto nastavení.

Pokud přívod tepla dostatečný není, vraťte se tlačítkem 5 na předchozí nastavení a poté zavolejte svého odborného technika.

Možná příčina poruchy

Vzduch v soustavě.

Náprava

Tyto poruchy může odstranit pouze kvalifikovaný odborník.