Systém topení nedosahuje požadovanou teplotu (MAGNA).

Možná příčina poruchy

Je zapnutý automatický noční režim zastavení

Změnili se hydraulické podmínky. Čerpadlo se jim musí přizpůsobit.

Když je zapnutý noční režim zastavení

Tlačítkem 3 zapněte noční režim zastavení.

V režimu "AutoAdapt"

Možná příčina poruchy: Funkce "AutoAdapt" není schopná správně přizpůsobit systém topení.

Náprava

Vypínačem na vedení elektrického napájení (nikoli vypínačem na čerpadle) vypněte na 5 minut čerpadlo a potom ho opět zapněte.

Tlačítkem 3 přepínejte mezi možnými křivkami, dokud se znovu nezapne funkce "AutoAdapt". Automatické nastavení může vyžadovat až několik hodin na přizpůsobení se na křivku systému.

Pokud toto opatření nevede k požadovanému výsledku, lze čerpadlo nakonfigurovat na (specifické) křivky.

Náprava

Začněte mačkáním tlačítka 3 přepínat mezi možnými proporcionálními a konstantními tlakovými křivkami a každé nastavení zkoušejte přibližne po dobu dvou hodin.

Pokud nedošlo u přívodu tepla k žádnému zvýšení, prosíme zavolejte svého odborného technika.