Systém topení nedosahuje dostatečnou teplotu.

Možná příčina poruchy

Je zapnutý automatický noční režim zastavení

Změnili se hydraulické podmínky. Čerpadlo se jim musí přizpůsobit.

Kdyř je zapnutý nocční režim zastavení

Noční režim zastavení zapnete Tlačítkem 4.

V režimu "AutoAdapt"

Možná příčina poruchy: Funkce "AutoAdapt" není schopná správně přizpůsobit systém topení.

Náprava

Vypínačem na vedení elektrického napájení (nikoli vypínačem na čerpadle) vypněte na 5 minut čerpadlo a potom ho opět zapněte.

Tlačítkem 5 přepínejte mezi možnými křivkami, dokud se znovu neaktivuje funkce "AutoAdapt". Automatické nastavení může vyžadovat až několik hodin na přizpůsobení se na křivku systému.

Pokud toto opatření nevede k požadovanému výsledku, lze čerpadlo nakonfigurovat na (specifické) křivky.

Náprava

Začněte mačkáním tlačítka 5 přepínat mezi čtyřmi možnými proporcionálními a konstantními tlakovými křivkami a každé nastavení zkoušejte přibližně po dobu dvou hodin.

Pokud není detekováno žádné zvýšení v přívodu tepla:

Tlačítkem 5 přepněte na Konstantní rychlost II a zkoušejte toto nastavení přibližně po dobu 2 hodin. Pokud není u přívodu tepla žádné zvýšení, přepněte na Konstantní úroveň rychlosti III

Pokud nedošlo u přívodu tepla k žádnému zvýšení, prosíme zavolejte svého odborného technika.