Oběhové čerpadlo je hlučné (bzučí nebo drnčí). Je to normální? Co je s tím možné udělat?

A: Vzduch v systému způsobuje hluk. Celý systém je nutné zkontrolovat a vypustit.

B: Čerpadla mohou být pro daný systém předimenzovaná. Pro vyřešení tohoto problému přiškrcujte ventily na výtlačné straně, dokud hluk nezmizí.

C: Voda v systému se vaří, protože je čerpadlo poddimenzované. To lze vyřešit instalací většího čerpadla.

D: Nadměrné opotřebení ložisek (drnčení). Je třeba vyměnit čerpadlo.

S: Systém, který už byl uveden do provozu, se ucpal. Systém je třeba vyčistit.