Jističe startéru motoru nebo pojistky se rozpojili. Co může být příčinou?

K rozpojení jističe motoru a pojistek může dojít z různých důvodů: Pokles napětí, nesprávně navržený jistič nebo pojistky, příliš nízké nastavení jističe ochrany motoru, asymetrický trojfázový proud, zkrat na motoru, nesprávné vedení nebo porucha elektrických spojení, opotřebované nebo zablokované čerpadlo, porucha kondenzátoru u jednofázových motorů, jistič ochrany motoru vystavený vyšší okolní teplotě, než je teplota motoru.

Nicméně je možné, že je čerpadlo poddimenzované pro příslušné aplikace a tudíž pracuje při překročení svého jmenovitého průtoku. V takovém případě zkuste částečně uzavřít zavírací ventil na tlakové straně, aby se přiškrtil průtoku, dokud se elektrický proud motoru nevrátí do přijatelných mezí.