Je tlaková výška čerpadla stejná jako výška budovy?

V současnosti jsou systémy topení navrhované jako hydraulicky uzavřené systémy. To znamená, že se při navrhování nemusí brát v úvahu výška budovy.

Při určování tlakové výšky pro topná čerpadla je kritickým faktorem odolnost potrubí včetně pevnosti všech jednotlivých částí, jako jsou např. spoje a ohyby.