Je možné nainstalovat hlavy čerpadla čerpadel s regulací rychlosti do krytu čerpadla bez regulace?

Ne, to není možné, protože kryt a hlavy jsou navržené tak, aby do sebe zapadaly.