Je možné, aby čerpadla s ponorným motorem fungovala při provozu nasucho?

Provoz čerpadla nasucho může poškodit mechanické těsnění motoru. Proto budou plovákové spínače umístěné tak, že hladina plnění u hřídele neklesne pod minimální požadovanou úroveň pro provoz čerpadla. (Viz též "Jaká minimální úroveň naplnění je třeba pro správný provoz čerpadla?".) Skutečné podmínky běžné u příslušných aplikací tedy musí být vždy v souladu s informacemi uvedenými v provozních pokynech nebo záznamovém listu před prvním spuštěním čerpadla.