Když je povch obéhového čerpadla na dotek horký, co může být příčinou?

A: Oběhová čerpadla se všeobecně používají k cirkulaci horké vody. Teplota čerpaného média se přenáší na čerpadlo a je tedy normální, že je povrch čerpadla teplý nebo dokonce horký.

B: Rotor čerpadla se může zablokovat v důsledku opotřebování ložisek nebo přítomností nečistot. Vyměňte čerpadlo a vyčistěte systém.